הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמוטיב
מחברת: דינה ציונית


מוטיב הוא רעיון, דמות, או חפץ שמופיעים בגלוי או בנרמז ביצירה מספר פעמים.

המוטיב מאיר את היצירה ונוצר קשר של משמעות שהיא מעבר להופעה המקומית של החפץ או הרעיון.
רעיון מרכזי שחוזר ביצירה מספר פעמים (לעיתים גם כצירוף לשוני), מארגן את היצירה סביבו ומקדם אותה נקרא "מוטיב מנחה" leitmotiv.

מידע נוסף עלמוטיב.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: מוטיב
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית