מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקונוטציה
מחברת: דינה ציונית


משמעות הלוואי של מילה או של צירוף מתוך טקסט, אשר מתלווה להם או משתמעת מתוכם.

הקונוטציה היא תלויית הקשר תרבותי וחברתי. מקורה בתחומי תרבות שונים כמו: היסטוריה, אומנות, ספרות וגם מוסכמות חברתיות- תרבותיות. המסגרת הספרותית, ובדרך כלל המסגרת השירית, היא היחידה המאפשרת את סינון הקונוטציות הלא רלוונטיות. הקונוטציה אמורה להיות מוכרת לקהל הקוראים, הקורא את הטקסט הספרותי.
לדוגמה: הטלאי המוזכר ביצירות רבות בעברית מעלה קונוטציה לטלאי הצהוב שנישא על דש הבגד של יהודי אירופה בתקופת מלחמת העולם השניה. הטלאי מעלה קונוטציה לשואה.

מונחים קרובים: אזכור, אסוציאציה, אלוזיה


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: קונוטציה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית