הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהאנשה
מחברת: דינה ציונית


האנשה היא ציור לשוני המציג את החי, הדומם, הצומח, רעיון כלשהו או תכונה כיצור אנושי.

ביצירה הספרותית החפץ המואנש מסוגל לחשוב, להביע את רגשותיו ולפעול כאדם.
האנשה היא סוג של מטאפורה המציינת משמעות המושאלת מעולמו של האדם לעולם בעלי חיים, חפצים דוממים, או תכונות מופשטות. ההאנשה באה לידי ביטוי בתכונות, בפעולות ובשמות תואר. בעל חיים המואנש מתואר באמצעות תארים שונים, פעלים ופעולות מעולמו של האדם. האנשה רווחת במשל ובאלגוריה.
דוגמאות: בוקר צוהל, עיר פצועה, הזמינה השועלה את החסידה לביתה לארוחה.
האנשה - Personification.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: האנשה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית