מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאסוציאציה
מחברת: דינה ציונית


משמעות לוואי המתלווה למילה, או לצירוף, שמקורה בהתנסות אישית ופרטית.

ההקשר תלוי בזיכרונו ובעולם החוויות האישי של הקורא או של הכותב. המשמעות הנלווית למילה, היא פרי התודעה הפרטית והסובייקטיבית של כל אדם. מילה או תמונה מעלה בזיכרונו של הקורא אירועים, תמונות, מקומות הקשורים לעולמו הפרטי.
בשירה בעלת אופי סימבוליסטי, ניתן למצוא ביטויים אסוציאטיביים רבים מעולמו האישי של המשורר.

מונחים קרובים: קונוטציה, אזכור, אלוזיה, ארמז


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: אסוציאציה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית