הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסינסתזה
מחברת: דינה ציונית


מבע ספרותי הממזג ומאחד יחד חושים כדי להשיג צירוף מקורי של משמעות ואיכות שאינם נתפשים בהגיון.

הסינסתזה היא סוג של מטאפורה. זהו מבע ספרותי המתמקד בחושים בלבד. ממזג רשמי חושים שונים לכדי אחדות תחושתית פיוטית: קול וטעם, צליל וצבע, מגע וריח ועוד. אמצעי פיוטי זה מופיע לרוב בשירה הרומנטית והסימבוליסטית.
עצב כחול מתאר מצב רוח. תיאור של קול כמתוק וטעים. תיאור הקול בצבעים.
במקרא, בספר שמות פרק כ' , 15 נאמר : "וכל העם רואים את הקולות".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: סינסתזה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית