הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
מבע ספרותי שמפר את הלשון התקנית וקובע נורמה לשונית חדשה. ההזרה מציגה תופעה מוכרת במציאות בדרך חדשה. היא מאפשרת להתבונן במציאות באור חדש.
המונח הזרה נגזר מלשון "זר". באנגלית making strange או defamiliarization.הזרה
מחברת: דינה ציונית


מבע ספרותי שמפר את הלשון התקנית וקובע נורמה לשונית חדשה. ההזרה מציגה תופעה מוכרת במציאות בדרך חדשה. היא מאפשרת להתבונן במציאות באור חדש.
המונח הזרה נגזר מלשון "זר". באנגלית making strange או defamiliarization.
ההזרה נחשפת לעיתים באמצעות דמות שאינה מזהה, אינה מבינה או אינה מגדירה את התופעה בשמה המדויק, בשל מגבלות שונות. ההזרה היא כלי בידיו של המספר, העשוי להשתמש בה כתחבולה ספרותית באופן מודע, כדי להציג תופעה ידועה באור חדש.
קליטת תופעות הופכת עם הזמן למוכרת, אוטומטית ושחוקה. ולכן, באמצעות תחבולה ספרותית זו, מאפשר היוצר לקלוט את המציאות באור חדש ומפתיע ולהתייחס לתופעות בדרך שונה, בראשיתית.
ההזרה עשויה להתגלות בכמה מישורים: כאשר מתוארת תופעה ולא ניתנת לה כותרת או שם, או לחילופין כאשר ניתן שם אחר לתופעה מוכרת. כאשר חסר ההקשר הסיבתי ברצף של אירועים או כאשר תופעה שולית מודגשת ונראית כמרכזית. ילדים עשויים לעיתים לראות ולשמוע תופעות אשר למבוגרים הן אינן נראות כלל.

ביבליוגרפיה:
כותר: הזרה
שם  הפרסום מקורי: מושגים מרכזיים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית