מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמות שטוחה
מחברת: דינה ציונית


דמות פשוטה, שנבנתה סביב תכונה אחת.

דמות הומוגנית, שעשויה ממבנה אחיד. מבנה מונוליתי, חד ממדית. גם אם היא מלכדת בדמותה מספר תכונות, הרי הן תכונות ששייכות לאותה קטגוריית תכונות.
הגילום הקיצוני ביותר של דמות סטטית היא הדמות האלגורית שעיקר תפקידה ביצירה הוא לייצג תכונה אחת, ובכך לייצג תופעה בחברה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמות שטוחה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית