הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאירוניה
מחברת: דינה ציונית


צורת התבטאות ובה המשמעות הגלויה מנוגדת למשמעות הסמויה. צורה שמביעה לעג, יחס של ציניות, הגזמה וסלידה. האירוניה מציגה ניגודים.

מטרת האירוניה היא בדרך כלל לבקר על ערכים מסוימים בחברה, על פעולות או על מוסר לקוי ובכך לערער את המוסכם לגביהם.

למידע נוסף על אירוניה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: אירוניה
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית