מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאקספרסיוניזם
מחברת: דינה ציונית


האקספרסיוניזם הוא זרם באומנות במאה ה-20. משמעו – ביטוי גלוי, התפרצות ישירה, זעקה.

בספרות – היוצר האקספרסיוניסט כתב על רגשותיו העזים באופן סובייקטיבי. שירה זו משקפת את רגשותיו של היוצר, מבלי להתייחס אל העולם החיצוני.

למידע נוסף על אקספרסיוניזם.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: אקספרסיוניזם
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית