הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוקסימורון
מחברת: דינה ציונית


מבע לשוני המורכב משני אלמנטים מנוגדים אשר יוצרים משמעות פרדוכסלית שהיא מעבר להגיון ומחשבה ההגיונית.

 

האוקסימורון מעמיד שני הפכים או ניגודים בכפיפה אחת שיש לה משמעות, אף על פי שאין היא הגיונית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: אוקסימורון
שם  הפרסום מקורי: ערכים לקסיקליים בתחום הספרות והשירה
מחברת: ציונית, דינה
תאריך: 2003
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית