הסדרי נגישות
עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > אנרגיה
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
החששות מפני התמעטות עתודות הגז הטבעי בעולם אינם מבוססים, וגם על פי הנחות שמרניות לא צפוי מחסור בגז טבעי זול ב- 100 השנים הבאות.לא צפוי מחסור בגז טבעי עד שנת 2100
מחברת: ורדה מור


החששות מפני התמעטות עתודות הגז הטבעי בעולם אינם מבוססים, וגם על פי הנחות שמרניות לא צפוי מחסור בגז טבעי זול ב- 100 השנים הבאות, קובע מחקר שערכו שני מדענים, פרופסור אמריטוס, מ. א. אדלמן, ומייקל ס. לינץ', מה"מכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס" (MIT).

החוקרים קובעים שיש שפע של גז טבעי בעולם, אולם אומדני העתודות מוטים במידה רבה כלפי מטה, גם בגלל השוני בין הגז הטבעי לבין הנפט. הוצאות ההובלה של הגז גבוהות יחסית, ומקורות גז שמרוחקים מהצרכנים מסווגים כבלתי ניתנים להפקה וננטשים. כתוצאה מכך, אומדני עתודות הגז הניתנות להפקה אינם משקפים את ההיקף הגדול של מאגרי הגז בעולם.

עתודות הגז הניתנות להפקה של אינדונזיה נאמדו ב- 1983 ע"י USGS ב- 60 טריליון רגל מעוקבת ומהן התגלו כשליש, אולם לפי האומדן האחרון נאמדות העתודות הניתנות להפקה שלא התגלו עדיין ב- 107 טריליון רגל מעוקבת, אף שבינתיים התגלו 80 טריליון רגל מעוקבת. דוגמא נוספת שמביאים החוקרים היא עתודות הגז באסיה שגדלו במקביל להתפתחות שוק הגז באזור.

פיתוח התשתיות ברחבי העולם יביא בהדרגה להכללת העתודות הבלתי ניתנות להפקה במניין העתודות הגלובאלי, ולהגדלתו פי כמה וכמה. הכוחות המנוגדים של התכלות העתודות (עלייה בעלויות) והתקדמות הטכנולוגיה (ירידה בעלויות) צפויים להביא לירידה בהוצאות ההפקה בפי הבאר. הוצאות ההובלה צפויות אף הן לרדת ולהבטיח שמחיר הספקת הגז לא יעלה משמעותית במאה הבאה.

השלב הבא: גז בלתי-קונבנציונאלי

הגז הבלתי קונבנציונאלי שונה בתכונותיו הכימיות או הגיאולוגיות ויש להפיקו ו/או לעבדו באמצעים מיוחדים על מנת לקבל מתאן. הגדרה זו כוללת את גז הפחם(Coal-Bed Methane - CBM) ואת הידרט המתאן methane hydrates)).

גז הפחם (CBM) מהווה דוגמא טובה לפריצת דרך טכנולוגית שמשנה את עקומת ההספקה. הגז, שסיכן בעבר את כורי הפחם, הפך בעשור האחרון למקור הספקה עיקרי בארה"ב. תמריצי מס הביאו לפיתוח טכנולוגיות הפקה חדשות שהגבירו את התפוקה.

פריצת דרך טכנולוגית דומה עשויות להפוך בטווח הרחוק גם את הידרט המתאן (methane hydrates) לכדאי כלכלית. ההיקף העצום של עתודות אלו ומיקומן סמוך לצרכניות הגז הגדולות, צפויות להפוך את הידרט המתאן לאחד המרכיבים העיקריים בהספקת גז טבעי ב- 2100.

הידרט המתאן הוא קרח שנוצר ממתאן בתנאים של קור ולחץ, וניתן לגלותו על היבשה באזורים הארקטיים או במים רדודים במפרץ מקסיקו. על קיומו וטבעו נודע רק לאחרונה, והפקתו תדרוש ככל הנראה אמצעים הנדסיים חדשים. לפי אומדנים ראשוניים ינועו הוצאות ההפקה בין 2.50 דולר לבין 5 דולר ל- 1 מיליון רגל מעוקבת, כשהאומדן הנמוך מתייחס להוצאות הפקה באזורים הארקטיים המרוחקים מהצרכנים.

קשה להעריך את עתודות הידרט המתאן הניתנות להפקה ב- 2100 ואת הוצאות ההפקה, אולם בהנחה שהוצאות ההפקה מגיעות עתה ל- 5 דולר ל- 1 מיליון רגל מעוקבת וניתן להפיק כ- 2% מעתודות בהיקף של 100 אלף טריליון רגל מעוקבת, חישבו החוקרים את עקומת ההספקה.

היצע הגז ב- 2100

 ממצאי המחקר עולה שהיצע הגז ב- 2100 ינוע בין 250 טריליון לבין 400 טריליון רגל מעוקבת לשנה, בהנחה שהוצאות ההפקה יגיעו ל- 1.5 דולר ל- 1 מיליון רגל מעוקבת. הביקוש לגז צפוי לגדול במאה השנים הבאות ב- 1.5% לשנה בממוצע והיצע הגז העולמי יספק את הביקוש בעלות של 1.5 דולר ל- 1 מיליון רגל מעוקבת.

שיעור הגידול הצפוי בביקוש לגז נמוך מהשיעור שנרשם עד כה, אולם ההיצע אינו כולל הידרט המתאן והתפתחויות טכנולוגיות אחרות שיגדילו את ההיצע. הביקוש הגלובאלי לגז נאמד עתה ב- 90 טריליון רגל מעוקבת לשנה וניתן לספק ב- 2100 ביקוש של עד 500 טריליון רגל מעוקבת. עלייה בצריכת הגז הטבעי עשויה לפתור את בעיית זיהום האוויר משימוש באנרגיה, והתחממות האקלים בגלל שימוש בדלק בעל תכולת פחמימנים גבוהה.

החוקרים קובעים שהחששות מהתכלות עתודות הגז בטווח הרחוק אינם מבוססים, ונובעים ממחקרים קודמים שנערכו באופן "בלתי מדעי" ומטעה. עתודות גדולות ומרוחקות סווגו כבלתי ניתנות להפקה בגלל העלות הגבוהה של הובלת / הזרמת הגז. עם צירוף עתודות אלו ועתודות הגז הבלתי קונבנציונאלי, כהידרט המתאן, לאומדן העתודות הניתנות להפקה, גדל פוטנציאל ההספקה של גז טבעי ב- 100 השנים הבאות להיקף העולה על הביקוש הצפוי.

(Natural Gas Supply to 2100, DRI - WEFA, IGU, 1/03)

ביבליוגרפיה:
כותר: לא צפוי מחסור בגז טבעי עד שנת 2100
מחברת: מור, ורדה
תאריך: מארס 2003 , גליון 297
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה:

1. מקור: Natural Gas Supply to 2100, DRI - WEFA, IGU, 1/03
2. ורדה מור היא עורכת החומר


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית