הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > הידרולוגיה [מים]עמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה פיסיתעמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > מקורות מים טבעיים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמפת אגני ההיקוות ופרשות המים בישראל ובירדן
צייר: אמנון זמירמפת אגני ההיקוות ופרשות המים בישראל ובירדן

המים העיליים באזור זורמים אל הים התיכון, אל ים סוף או אל ים המלח. באגני הניקוז המדבריים זורמים מים רק בעת שיטפונות (ואלה נדירים), והמים מתאדים או מחלחלים לקרקע.
נחלי האכזב מסומנים בקו מקווקוו. אפשר לראות שהרוב המוחלט של נחלי האזור הוא אכזב.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: מפת אגני ההיקוות ופרשות המים בישראל ובירדן
צייר: זמיר, אמנון
שם  הספר: מים
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר ; צוותי פיתוח ישראלים, ירדנים ופלשתינים
תאריך: 2004
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; WATERCARE
הערות: 1. ריכוז ופיתוח: צביה פיין.
2. הספר פותח ביוזמת קבוצת העבודה לנושא המים כחלק מתהליך השלום הרב-צדדי במזרח התיכון תוך שיתוף פעולה וכתיבה של צוותים מישראל, מירדן ומהרשות הפלסטינית.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית