הסדרי נגישות
עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > אנרגיה
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
משק האנרגיה האמריקאי נותר יציב יחסית, חרף הקשיים הפיננסיים שפגעו בכמה חברות נפט וגז ובמרבית חברות החשמל. אולם גורמים חיצוניים, כמתיחות במזה"ת וכהתגברות הטרור העולמי, עלולים להביא לשינויים משמעותיים. בנוסף, עלולים חקיקה חדשה בנושאי אנרגיה והכלכלה המסרבת להתאושש לחולל שינוי דרמטי ולהפר את האיזון.חוסר הוודאות מאיים על משק האנרגיה בארה"ב
מחברת: ורדה מור


משק האנרגיה האמריקאי נותר יציב יחסית, חרף הקשיים הפיננסיים שפגעו בכמה חברות נפט וגז ובמרבית חברות החשמל. אולם גורמים חיצוניים, כמתיחות במזה"ת וכהתגברות הטרור העולמי, עלולים להביא לשינויים משמעותיים. בנוסף, עלולים חקיקה חדשה בנושאי אנרגיה והכלכלה המסרבת להתאושש לחולל שינוי דרמטי ולהפר את האיזון.

עתודות הנפט האמריקאיות מתמעטות והולכות, ועד שיתברר אם עתודות השמורה הארקטית באלסקה ניתנות להפקה נותר מפרץ מקסיקו כתקווה היחידה להגברת התפוקה. אומדן עתודות המים העמוקים במפרץ עודכן כלפי מטה, לאחר שהסתבר שרבות מהתגליות במים עמוקים הן קטנות, מרוחקות או מסובכות מדי להפקה.

מאז "ת'נדר הורס", התגלית המשמעותית האחרונה של "בי. פי." ב- 1999, נרשמו בכל שנה כ- 6 תגליות חדשות בממוצע. מינהלת המשאבים המינרליים (MMS) פרסמה מכרזים ל- 12 זיכיונות לתקופה של 5 שנים במים רדודים ובמים עמוקים במפרץ. חברות נפט עצמאיות מגלות עניין בזיכיונות במים רדודים ועמוקים, ואילו החברות הגדולות, כ"של", כ"אקסון-מוביל" וכ"בי. פי." מעדיפות לחלוק פרויקטים בעלי סיכון גבוה לחיפושים במים עמוקים מאוד.

"בי. פי." מחזיקה בשטחי הזיכיונות הגדולים ביותר במפרץ, כ- 650 גושים, ושולטת בשליש מהעתודות שהתגלו עד עתה במים עמוקים. החברה מתכננת להשקיע בעשור הקרוב כ- 15 מיליארד דולר במים עמוקים במפרץ ניו מקסיקו, ולקדוח 7 בארות חיפושים בשנה, אולם עתיד תוכנית ההשקעות של החברה אינו ברור, לאור הירידה החדה ברווחיות בשני הרבעונים האחרונים והשינויים באסטרטגיה העסקית.

תפוקת הנפט ממים עמוקים במפרץ מקסיקו אינה צפויה לגדול עד שתחל ב- 2005 ההפקה משדות גדולים כ"ת'נדר הורס", לפי דו"ח שפרסמה MMS ביוני. הדו"ח קובע שהסיכויים להגברת תפוקת המים רדודים ב- 5 השנים הבאות אינם רבים. בנסיבות אלו סביר להניח שתגבר תלותה של ארה"ב בייבוא נפט ומוצריו.

נפט מיובא מספק עתה כמחצית מהצריכה. ערב הסעודית, קנדה, מקסיקו וונצואלה מספקות כ- 60% מכלל הייבוא, מדינות אופ"ק סיפקו ב- 2001 כ- 53.3% מ- 9.15 מיליון ח/י נפט שייבאה ארה"ב. (ערב הסעודית סיפקה כ- 17.6% מהייבוא). בנוסף, מייבאת ארה"ב יותר מ- 2 מיליון ח/י של מוצרי נפט (2.47 מיליון ח/י ב- 2001), ומייצאת מוצרי נפט (8.7 מיליון ח/י ב- 2001). הנתונים על תלות ארה"ב באופ"ק כוללים לעיתים את נתוני הייצוא, ומקטינים את הנתח של אופ"ק בייבוא נפט לארה"ב (ר' טבלה מעודכנת לאוקטובר 2002).

היצואניות המובילות של נפט גולמי ומוצרי נפט לארה"ב (ינואר – אוקטובר 2002)

אוקטובר 2002

מדינה

יבוא (באלפי ח/י)

% מסך היבוא

% מהצריכה המקומית

1. קנדה

2,073 17.7% 10.6%

2. ערב הסעודית

1,690 14.4% 8.6%

3. ונצואלה

1,616 13.9% 8.2%

4. מקסיקו

1,577 13.4% 8.0%

5. בריטניה

591 5.0% 3.0%

6. ניגריה

574 4.9% 2.9%

7. נורבגיה

318 2.7% 1.6%

8. רוסיה

287 2.4% 1.5%

9. אנגולה

258 2.2% 1.3%

10.אלג'יריה

239 2.0% 1.2%

אחרות

2.522 21.5% 12.9%
ס"ה 11,745 100.0% 59.9%

מדינות אופ"ק

4,644 39.5% 23.7%

מדינות המפרץ

2,143 18.2% 10.9%

ינואר – אוקטובר 2002

1 קנדה

1,911 16.9% 9.7%

2 ערב הסעודית

1,527 13.5% 7.8%

3 מקסיקו

1,504 13.3% 7.7%

4 ונצואלה

1,423 12.6% 7.3%

5 ניגריה

591 5.2% 3.0%

6 בריטניה

464 4.1% 2.4%

7 עיראק

456 4.0% 2.3%

8 נורבגיה

391 3.5% 2.0%

9 אנגולה

320 2.8% 1.6%

10 אלג'יריה

275 2.4% 1.4%

אחרות

2,456 21.7% 12.5%

ס"ה

11,318 100.0 57.7%

מדינות אופ"ק

4,598 40.6% 23.4%

מדינות המפרץ

2,245 19.8% 11.4%

מקור: DOE, Petroleum Supply Monthly. 12/02

הסיכויים לעלייה בתפוקת הגז הטבעי בעתיד הקרוב אינם טובים מהסיכויים לעלייה בתפוקת הנפט. לפי סוכנות המידע של משרד האנרגיה (EIA) נרשמת ירידה מתמשכת בעתודות הגז, למעט גז מתאן שהפקתו עלולה לפגוע בסביבה. התגליות הימיות והיבשתיות המעטות הן בינוניות בגודלן.

התנגדות עזה של ארגוני איכות הסביבה מונעת הפקה מעתודות הגז באזור הרי הרוקי, וגם העתודות האפשריות מול חופי פלורידה יישארו בעתיד הנראה לעין מחוץ לתחום. מחירי הגז הנמוכים אינם מעודדים את החברות להשקיע בחיפושים ובהפקה יקרים ומסובכים ממאגרי הגז במים העמוקים של המפרץ, חרף הקלות המס שמציעה MMS לפרויקטים ממים שעומקם מעל 4,572 מ'.

האפשרות להזרים גז מהחוף הצפוני של אלסקה מעוררת התנגדות חריפה בקנדה, החוששת מהשלכות הנתיב המתחרה על פיתוח עתודות הגז של עמק מק'נזי. החברות ישקלו השקעה בצינור מאלסקה רק במחיר יציב של 4 דולר ל- 1 מיליון BTU. מחיר הגז ב- 2002 נע סביב 3 דולר ל- 1 מיליון BTU, להוציא עליות מחירים בסוף ספטמבר ובאוקטובר, המיוחסות לסופה שפקדה את המפרץ.

יבוא גז בצינורות מקנדה סיפק ב- 2001 כ- 16% - 17% מהביקוש, וצפוי לקטון בשנים הבאות בגלל התדלדלות העתודות הקנדיות. 3 מסופי גט"ם פעילים עתה וכמה חברות ממשיכות בתוכניות להקמת מסופים חדשים, אף שארה"ב ייבאה ב- 2001 רק 6.59 מיליארד ר"מ גט"ם (לעומת יבוא של 109.26 מיליארד ר"מ גז טבעי). יבוא הגט"ם חשוף לתנודות במחירי הגז בשוק המקומי, כשעליית מחירים מגדילה את היקף היבוא, ולהפך.

מחירי הנפט צפויים לעלות במקרה של הפרעות בהספקה בעקבות המלחמה הצפויה עם עיראק. מחירי אופ"ק כוללים כבר עתה פרמיית מלחמה של 4 – 6 דולרים לחבית. משך ההפרעות בהספקה והיקפן תלוי ביכולתה של ערב הסעודית לספק את החסר, ולהתגבר על פעולות איבה שעלולות לפגוע במתקניה.

מלאי הנפט לשעת חירום נאמד ב- 600 מיליון חביות, וארה"ב מתכננת לפתוח את המלאי במקרה של הפרעות בהספקה. היעד הנוכחי, להגדיל את המלאי עד ל- 700 מיליון חביות יושג רק ב- 2005.

חוק האנרגיה החדש, שצפוי להתקבל השנה, יכלול התרת שימוש באתנול כתוסף לבנזין, תמיכה ממשלתית בצינור הגז מאלסקה וארגון מחדש של תעשיית החשמל. מעטים הסיכויים שהחוק החדש יתיר חיפושים בשמורת הטבע הארקטית של אלסקה, אולם זעזועים במחירי הנפט עלולים להפוך את הגלגל. משבר נפט, התקפת טרור או התמוטטות שיחות השלום במזרח התיכון עלולים לפגוע במשק האנרגיה וביכולת הממשלה להמריץ את הכלכלה.

(Petroleum Review, 1/03)

ביבליוגרפיה:
כותר: חוסר הוודאות מאיים על משק האנרגיה בארה"ב
מחברת: מור, ורדה
תאריך: פברואר 2003 , גליון 296
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה: 1. מקור: Petroleum Review, 1/03
2. ורדה מור היא עורכת החומר
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית