הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > מטאורולוגיה [אקלים ומזג האוויר] > השפעות האדם > זיהום אוירעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > אוויר > זיהום אוויר
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
זיהום אוויר גרם לגידול בשיעורי התמותה והתחלואה באזור ת"א ובאזור אשדוד בשנים 1995-1999.סקר סיכונים מצביע על גידול בשיעורי התמותה בגלל זיהום אוויר
מחברת: ורדה מור


זיהום אוויר גרם לגידול בשיעורי התמותה והתחלואה באזור ת"א ובאזור אשדוד, לפי ממצאי סקר סיכונים השוואתי בשני האזורים לשנים 9 – 1995. הסקר, שנערך במשך 3 שנים, הוא פרויקט משותף של המשרד לאיכות הסביבה, האגודה הישראלית להגנת הסביבה "אדם, טבע ודין" והמשרד האמריקאי להגנת הסביבה (EPA).

בסקר הוערכו והושוו הסיכונים הבריאותיים הנגרמים לציבור ממגוון מזהמי אוויר נפוצים: חלקיקים (PM) אוזון (O3), גופרית דו-חמצנית (SO2) וחנקן דו-חמצני (NO2). לחלקיקים ולאוזון מיוחס בדרך כלל השיעור הגדול ביותר של מקרי המוות והמחלות הקשורים לזיהום אוויר.

מממצאי הסקר עולה ששיעור התמותה בת"א ובאשדוד עקב חשיפה ארוכת טווח לחלקיקים ממקורות אנתרופוגניים נאמד בכ- 8% לשנה מכלל התמותה הטבעית השנתית בקרב האוכלוסייה הבוגרת מגיל 30 ומעלה. הממוצע השנתי של מקרי המוות בת"א רבתי בשנים 1995 – 1999 נאמד ב- 620 מקרים. שיעור התמותה בגלל חשיפה לאוזון בשני האזורים נאמד ב- 1%. הממוצע השנתי של מקרי המוות בת"א רבתי בגלל חשיפה לאוזון בתקופה שנסקרה נאמד בכ- 70 – 90 מקרים.

עוד עולה מממצאי הסקר שניתן לייחס לחשיפה לחלקיקים כ- 2% מהאשפוזים הקשורים עם גורמים נשימתיים באזור ת"א ב- 1997. כאשר מתמקדים במתאשפזים בני 65 ומעלה עולה האומדן לכ- 6% מכלל האשפוזים, או כ- 800 מקרים. עם קבוצות הסיכון החשופות במיוחד להשפעות הקשורות לזיהום אוויר נמנים בני 65 ומעלה, ילדים ואנשים הסובלים ממחלות קודמות.

הגידול במספר התושבים, השימוש בכלי רכב והביקוש לחשמל נמנים עם הגורמים העיקריים להידרדרות איכות האוויר בישראל. הסקר מדגיש שנתוני הניטור מצביעים על חריגות מתקני הסביבה התקפים בארץ, אולם אין די בנתונים אלו כדי לקבוע אלו מזהמים מהווים את האיום הגדול ביותר על בריאות הציבור.

ביבליוגרפיה:
כותר: סקר סיכונים מצביע על גידול בשיעורי התמותה בגלל זיהום אוויר
מחברת: מור, ורדה
תאריך: פברואר 2003 , גליון 296
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה: 1. ורדה מור היא עורכת החומר
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית