הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > כלכלה וניהולעמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > אנרגיהעמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > אזורים ומדינות בעולם > המזרח התיכון
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
ארה"ב ובנות בריתה מכחישות באופן רשמי שהנפט הוא בין המניעים העיקריים למלחמה שתביא להפלת סדאם חוסיין מכיסאו, אולם ניצול מלא של מקורות הנפט העיראקיים עשוי לשנות את פני הספקת הנפט מהמזרח התיכון. עתיד תעשיית הנפט בעיראק בעידן שלאחר סדאם תלוי בעיקר במידת התמיכה הבינלאומית במשטר החדש, ביציבות הפוליטית במדינה ובהשפעת סנקציות האו"ם על תשתיות הנפט במדינה.המלחמה על הנפט: פוטנציאל הנפט העיראקי
מחברת: ורדה מור


ארה"ב ובנות בריתה מכחישות באופן רשמי שהנפט הוא בין המניעים העיקריים למלחמה שתביא להפלת סדאם חוסיין מכיסאו, אולם ניצול מלא של מקורות הנפט העיראקיים עשוי לשנות את פני הספקת הנפט מהמזרח התיכון, כותב "פטרוליום אקונומיסט". עתיד תעשיית הנפט בעיראק בעידן שלאחר סדאם תלוי בעיקר במידת התמיכה הבינלאומית במשטר החדש, ביציבות הפוליטית במדינה ובהשפעת סנקציות האו"ם על תשתיות הנפט במדינה.

תעשיית הנפט בעיראק

 מידע מהימן על תעשיית הנפט העיראקית אינו בנמצא, ונתונים רבים אינם מעודכנים או "טופלו" קודם לפרסומם בידי בגדאד. התמונה אינה בהירה וההשערות על עתיד התעשייה נשענות על כמה תסריטים התלויים במשתנים שונים: משך והצלחת המלחמה, מבנה המשטר בעיראק בעתיד, דרגת המעורבות של ארה"ב ומדינות מערביות אחרות, הסיכון של מלחמת אזרחים והדו"חות הכספיים של חברות הנפט הבינלאומיות.

העובדות הידועות על פוטנציאל הנפט העיראקי תומכות בטענה שעיראק עשויה להתחרות יום אחד בערב הסעודית. עתודות הנפט המוכחות של עיראק נאמדות ב- 112 מיליארד חביות נפט, השניות בגודלן בעולם. לפי הצהרות מקורות עיראקיים בעבר, יגדילו חיפושים נוספים את אומדן העתודות ל- 300 מיליארד חביות. עתודות הגז המוכחות של עיראק נאמדות ב- 10 טריליון רגל מעוקבת, אף שכמעט ולא נערכו חיפושים. אומדן הכולל עתודות לא מוכחות מגיע ל- 150 טריליון רגל מעוקבת גז טבעי.

עיראק ייצאה במסגרת תכנית האו"ם "נפט תמורת מזון" כ- 2.2 מיליון ח/י נפט גולמי בממוצע. משרד הנפט בבגדאד הצהיר אשתקד שכושר התפוקה העיראקי מגיע ל- 3.2 מיליון ח/י, והוא מתוכנן להגיע ב- 2003 ל- 3.5 מיליון ח/י (ללא סיוע מהחוץ).

יעד שנוי במחלוקת

 מרבית האנליסטים סבורים שיעד התפוקה ל- 2003 אינו ריאלי, ושהתכנית להגדיל את כושר התפוקה ל- 10 מיליון ח/י עד לסוף העשור אינה ברת ביצוע. עיראק הפיקה לפני הפלישה לכוויית 3.1 מיליון ח/י מ- 13 שדות נפט גדולים. נראה שתשתיות ההפקה בשדות הנפט העיראקיים רעועות, בשל הסנקציות שמנעו הספקה של ציוד וטכנולוגיות חדישות.

תשתיות הנפט העיראקיות עלולות לסבול מנזקים נוספים בעקבות המלחמה, בגלל הפצצות ארה"ב או ביוזמת בגדאד. כושר הזיקוק העיראקי, הנאמד ב- 415.5 אלף ח/י, מבוסס על 3 בתי זיקוק גדולים ו- 4 קטנים, שנפגעו בעת מלחמת המפרץ. הנזקים תוקנו, אולם המתקנים אינם פועלים לפי תקני בטיחות ואיכות הסביבה המקובלים המערב.

צינורות הנפט סובלים מהזנחה דומה. הזרמת הנפט בצינור הייצוא העיקרי לנמל התורכי סייהאן, שכושרו הנומינלי כ- 1.6 מיליון ח/י, הוגבלה לאחרונה בגלל מחסור בחלפים לתחנות השאיבה. עיראק הודיעה בתחילת השנה שבכוונתה לשפץ את 6 תחנות השאיבה שלאורכו של הצינור, על מנת להגביר את כושרו ב- 100 אלף ח/י.

צינור הנפט עיראק – ערב הסעודית, שכושרו 1.7 מיליון ח/י, הושבת לאחר מלחמת המפרץ, וגם צינור עיראק – ירדן אינו פעיל. צינור יצוא נוסף, מכרכוך לסוריה, שהיה מושבת כ- 20 שנה, הופעל כנראה. רשת הצינורות המקומית כוללת שני צינורות שהונחו לפני כ- 30 שנה, המזרימים נפט מכרכוך דרומה ומרומיילה צפונה.

סביר להניח שלאחר עשור של מחסור בחלפים, בציוד ובידע טכנולוגי מודרני הידרדרה תחזוקת תשתיות הנפט העיראקיות, כותב "פטרוליום אקונומיסט". לפי דו"ח האו"ם מיוני 2000, מקור המידע המהימן ביותר על תעשיית הנפט העיראקית, עמדה תעשיית הנפט העיראקית "בפני קשיים טכנולוגיים ובעיות תשתית, שאם לא ייפתרו יגרמו ללא ספק לירידה בתפוקת הנפט".

מהדו"ח עולה שתפוקת שדות הנפט באזור כרכוך עלולה להצטמצם ב- 50% בתוך שנה מפרסום הדו"ח, ושתפוקת שדה הנפט "רומיילה דרום" ירדה ב- 150 אלף ח/י. ספק אם עבודות התחזוקה שצוינו בדו"ח כהכרחיות אכן בוצעו.

חברות נפט בינלאומיות

כ- 15 פרויקטים נמצאים בשלבים שונים של מו"מ, החל ממגעים ראשוניים וכלה בהסכמים חתומים, אולם לא ניתן להתחיל בביצועם עד להסרת סנקציות האו"ם. אם תקום בעיראק ממשלה חדשה היא עלולה לסרב להכיר בהסכמים שנחתמו ע"י קודמתה. שיקום תעשיית הנפט וקצב חידוש פעילות החיפושים וההפקה תלויים במידה רבה בהרכב הממשלה החדשה שתקום.

ניתן להגביר את תפוקת הנפט בתוך שנה ל- 3.2 מיליון ח/י ובתוך שנתיים ל- 3.5 מיליון ח/י, אם המשטר החדש יהיה פרו מערבי ויזכה בתמיכת העולם, ואם יזורזו משלוחי החלפים והציוד לעיראק, מעריך מנאושאר טאקין, אנליסט בכיר במרכז הלונדוני למחקרי אנרגיה גלובאליים (CGES). לדעתו, יידרשו לפחות 5 או 6 שנים על מנת להגביר את התפוקה ל- 5 מיליון ח/י, בכפוף לחתימת הסכמים עם משקיעים זרים.

נציגי האופוזיציה לשלטון סדאם חוסיין טענו בלונדון שההסכמים שנחתמו עם חברות הנפט הזרות ייפתחו ויידונו מחדש, אף שהממשלה החדשה מתכוונת לפעול במהירות לחתימת הסכמים חדשים עם החברות הזרות. אולם משקיפים טוענים שספק אם ארגוני האופוזיציה הגולים בלונדון אכן יזכו בשלטון.

יישום הסכמי הנפט ושיקום התעשייה מותנים גם בתקציב ההשקעות של חברות הנפט הזרות, המשקיעות גם בפרוייקטים אחרים ברחבי העולם, ובמצב הכלכלי בעיראק. החוב החיצוני של עיראק נאמד ב- 98 מיליארד דולר, כ- 380% מהתמ"ג, ועל עיראק רובצות התחייבויות נוספות לתשלום נזקים בגין הפלישה לכוויית, הנאמדות בעשרות מיליארדי דולרים.

הממשלה החדשה תאלץ לטפל במקביל בשיקום התשתיות האחרות בעיראק, מעריך קולין רוואט, כלכלן באוניברסיטת ברמינגהם. הוא מציין שלפי דו"ח האו"ם מ- 91 יש להשקיע כ- 12 מיליארד דולר בשיקום משק החשמל העיראקי. לדעתו, תלויה הצלחת המשטר החדש במידת התמיכה לה יזכה מארה"ב.

אופ"ק

 הגברת תפוקת הנפט בעיראק עלולה להביא לירידה במחירי הנפט ולאיים על אופ"ק, סבור ליאו דולורס, הכלכלן הראשי וסמנכ"ל CGES. ניתן להגביר את תפוקת הנפט ב- 1.2 מיליון ח/י בתוך 18 חודש, אם תקום ממשלה חדשה וישוקמו שדות הנפט הקיימים, אולם היצע נוסף בשוקי הנפט יערער את שיווי המשקל ויפגע במפיקות אופ"ק.

אופ"ק ינסה לשכנע את עיראק לקצץ בתפוקה או לקצץ בתפוקת המדינות האחרות, על מנת לשמור על רמת המחירים, מציין דולורס, ומדבריו עולה שסיכויי ההצלחה של כל אחת משתי החלופות אינם רבים. חברות אופ"ק לא יסכימו לקצץ בתפוקה במיוחד אם ירדו המחירים. היצע נוסף של נפט עיראקי יקטין את נתח השוק של החברות האחרות, והארגון כולו עלול להתמוטט.

סדאם חוסיין טוען שארה"ב יוצאת למלחמה על מנת להשתלט על הנפט העיראקי, אולם דובר רשמי של הבית הלבן הכחיש והסביר ש"העניין היחידי של ארה"ב באזור הוא השגת שלום ויציבות". "פטרוליום אקונומיסט" מצביע על פגישה שהתקיימה בדצמבר בין נציגי משרד המדינה לבין נציגי האופוזיציה האיראנית, שדנו בעתיד תעשיית הנפט לאחר המלחמה.

נראה שהנפט הוא הסיבה העיקרית לרצונה של ארה"ב להביא לסילוק סדאם, אולם זו אינה הסיבה היחידה, כותב הירחון ומצטט את רוואט, הטוען שארה"ב מעונינת להקטין את תלותה בערב הסעודית, "אבל בל נשכח את איראן – ממשלה ידידותית בבגדאד תהווה יתרון למדיניות אסטרטגית אזורית של "הפרד ומשול". החלפת השלטון בעיראק לא תביא להתאוששות מהירה של תעשיית הנפט העיראקית, ויחלוף לפחות עשור עד שפוטנציאל הנפט העיראקי ינוצל במלואו.

(Petroleum Economist, 12/02)

ביבליוגרפיה:
כותר: המלחמה על הנפט: פוטנציאל הנפט העיראקי
מחברת: מור, ורדה
תאריך: פברואר 2003 , גליון 296
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה:

1. מקור: Petroleum Economist, 12/02
2. ורדה מור היא עורכת החומר

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית