הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתיד הנדיבפנוטיפ
מחברת: בילי סביר


מכלול התכונות הניכרות לעין של יצור, הנובעות מן המבנה הגנטי שלו (הגנוטיפ) ומתנאי הסביבה.

דוגמה: מי שיורש מהוריו גן לשער כהה וגן לשער בלונדיני, יכול להיות בעל פנוטיפ של שער כהה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: פנוטיפ
שם  האתר: אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע
מחברת: סביר, בילי
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; יד הנדיב
הערות: 1. פרוייקט "אקו-לוגיקה : על מעורבות האדם בטבע", נכתב במטח בשיתוף עם מרכז חינוך רמת הנדיב.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית