הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדמשפטי נירנברג
מחברת: שרה נשמית


משפט הפושעים הנאציים הראשיים, אשר התנהל לפני בית הדין הבינלאומי בנירנברג [20 בינואר 1945 - 1 באוקטובר 1946], וכן 12 מישפטים של פושעים נאציים אחרים ["המשפטים הקטנים"].

הפרוטוקול של המשפט הגדול השתרע על-פני 42 כרכים. הועמדו בו לדין, נוסף ל-22 הנאשמים, גם ארגונים נאציים פושעים, כגון ה-ס.ס., ה-ס.ד., הגסטאפו ומנגנון המפלגה הנאצית. המשפט מהווה נקודת מיפנה חשובה בהתפתחות משפט-העמים ובגיבוי החוק הפלילי הבינלאומי [פשעים נגד האנושות, פשעי-מלחמה, פשעים נגד השלום].

12 "המשפטים הקטנים" - בהם נידינו אנשי הצמרת הממשלתית, והצבאית, אנשי ס.ס., תעשיינים, רופאים - נערכו בפני בית-דין צבאי אמריקני מה-26 באוקטובר 1946 עד ה-13 באפריל 1949.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: משפטי נירנברג
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית