הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחד[ה]פתרון הסופי (Endloesung der Judenfrage)
מחברת: שרה נשמית


"הפתרון הסופי של הבעיה היהודית".

שם-הסוואה השגור בפי ראשי המישטר הנאצי ואנשי המנגנון לתכנית ההשמדה הפיסית של העם היהודי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: [ה]פתרון הסופי (Endloesung der Judenfrage)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית