הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדיודנראט (אלטאסטנראט)
מחברת: שרה נשמית


מועצת-פרנסים יהודית ממונה על-ידי הגרמנים בגיטאות ולה התפקיד: לבצע את הוראות הגרמנים לגבי האוכלוסיה היהודית.

מלוא האחריות ומלוא ה"שלטון" היו מרוכזים בידי יושב-ראש היודנראט. ברוב המקומות היו אנשי היודנראט ממלאים תפקידם מתוך ניגוד חריף ומתמיד לפעולת המחתרת היהודית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: יודנראט (אלטאסטנראט)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית