הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדחוקי נירנברג
מחברת: שרה נשמית


שני חוקי ייסוד שנתקבלו בנירנברג במושב הרייכסטאג ב-15 נספטמבר 1935. עיקרם שלילת אזרחות-הרייך המלאה מתושבי גרמניה היהודיים והוראות-חוק, שתכליתן המוצהרת לשמור על טהרת הגזע הגרמני.

הוראות-ביצוע לחוקים אלה המשיכו להתפרסם זמן רב אחרי קבלת החוקים עצמם והם שימשו יסוד "חוקי" לרדיפת היהודים, לנישולם מעמדותיהם הציבוריות והכלכליות, להחרמת רכושם, וכן לרדיפות גזעניות על יהודים ויהודים למחצה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חוקי נירנברג
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית