הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדוואפאן-ס.ס. (Waffen-SS)
מחברת: שרה נשמית


חיל ה-ס.ס. אשר הוקם עם פרוץ המלחמה.

מתוך אנשי החייל הזה גויסו יחידות-הטבח למיניהן והצוותות במחנות-הריכוז ובמחנות-ההשמדה. חלק מה-ס.ס. הכללי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: וואפאן-ס.ס. (Waffen-SS)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הערות לפריט זה:

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית