הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדגסטאפו (Geheime Staatspolizei; Gestapo)
מחברת: שרה נשמית


מישטרת-המדינה החשאית בגרמניה.

רישתה היתה פרושה על חיי הפרט והכלל במדינה ותפקידה למנוע כל אפשרות של התנגדות לגבי המישטר הנאצי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גסטאפו (Geheime Staatspolizei; Gestapo)
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית