הסדרי נגישות
בית לוחמי הגיטאותהקיבוץ המאוחדאייכמן, אדולף - IV-B-4
מחברת: שרה נשמית


סימנה של מחלקה מיוחדת באגף הגסטאפו במשרד הראשי לביטחון הרייך.

מחלקה זו טיפלה בכל עניני היהודים במרחבי השליטה הנאצית, ריכזה את ביצוע ההשמדה ההמונית, אירגנה עקירת היהודים מארצות אירופה השונות ושילוחם למחנות ההשמדה. בראשה עמד ס.ס. אובארשטורמבאנפיהראר אדולף אייכמן. סמכותו - מיופה-כוח לביצוע הפתרון הסופי של הבעיה היהודית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אייכמן, אדולף - IV-B-4
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית