הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגימופעים
מחבר: יואב יאיר


הצורות השונות שהחלק המואר של גרמי שמים נראים לנו. לדוגמה, מופעי הירח הם: מולד, סהר, חצי, מילוא וכל המצבים ביניהם. בתצפית מכדור-הארץ, גם לכוכבי-הלכת נוגה וכוכב-חמה יש מופעים שונים.


 

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל
ביבליוגרפיה:
כותר: מופעים
שם  התקליטור: המסע המופלא אל החלל : מסע וירטואלי לחקר היקום
מחבר: יאיר, יואב
עורכת התקליטור: סביר, בילי
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי : ד''ר רחל מינץ.
2. ניהול הפיתוח: שי ליטבק.
3. תחקיר ועריכה: בילי סביר.
הערות לפריט זה: 1. מחברים נוספים: ד"ר נרדה בן חורין, חיים שמואלי
2. ניהול מדעי: ד"ר רחל מינץ
3. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית