הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגילחץ אוויר
מחבר: יואב יאיר


הלחץ הוא גודל, המבטא את עוצמת הכוח שבו לוחצת האטמוספירה על פני השטח של כדור-הארץ. את הלחץ מודדים באמצעות ברומטר (מד-לחץ). לפני סופות כמו הוריקאן, הלחץ יורד בצורה חדה. בכוכב-הלכת נוגה הלחץ כה עצום, עד שהוא מחץ חלליות!

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל
ביבליוגרפיה:
כותר: לחץ אוויר
שם  התקליטור: המסע המופלא אל החלל : מסע וירטואלי לחקר היקום
מחבר: יאיר, יואב
עורכת התקליטור: סביר, בילי
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי : ד''ר רחל מינץ.
2. ניהול הפיתוח: שי ליטבק.
3. תחקיר ועריכה: בילי סביר.
הערות לפריט זה: 1. מחברים נוספים: ד''ר נרדה בן חורין, חיים שמואלי
2. ניהול מדעי: ד''ר רחל מינץ
3. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית