הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגייחידה אסטרונומית
מחבר: יואב יאיר


גודל, המשמש למדידת מרחקים בין גופים בחלל.

היחידה נקבעה על-פי המרחק של כדור-הארץ מן השמש, והיא שווה ל-149.6 מיליון ק"מ. במקרים רבים נוח יותר להשתמש במספר "המעוגל" - 150 מיליון ק"מ.מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל
ביבליוגרפיה:
כותר: יחידה אסטרונומית
שם  התקליטור: המסע המופלא אל החלל : מסע וירטואלי לחקר היקום
מחבר: יאיר, יואב
עורכת התקליטור: סביר, בילי
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי : ד''ר רחל מינץ.
2. ניהול הפיתוח: שי ליטבק.
3. תחקיר ועריכה: בילי סביר.
הערות לפריט זה: 1. מחברים נוספים: ד"ר נרדה בן חורין, חיים שמואלי
2. ניהול מדעי: ד"ר רחל מינץ
3. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית