הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיחוקי קפלר
מחבר: יואב יאיר


שלושה חוקים, המגדירים את תנועתם של כוכבי הלכת סביב השמש:
1. המסלולים הם אליפטיים.
2. מחוק זה נובע שבזמן שכוכב-הלכת נמצא קרוב לשמש - הוא נע מהר יותר במסלולו מאשר כשהוא רחוק ממנה.
3. ככל שהמרחק של כוכב-הלכת רחוק יותר, כן ארוכה ההקפה שלו סביב השמש.


 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון החלל
ביבליוגרפיה:
כותר: חוקי קפלר
שם  התקליטור: המסע המופלא אל החלל : מסע וירטואלי לחקר היקום
מחבר: יאיר, יואב
עורכת התקליטור: סביר, בילי
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי : ד''ר רחל מינץ.
2. ניהול הפיתוח: שי ליטבק.
3. תחקיר ועריכה: בילי סביר.
הערות לפריט זה: 1. מחברים נוספים: ד''ר נרדה בן חורין, חיים שמואלי
2. ניהול מדעי: ד''ר רחל מינץ
3. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית