הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיסיסמוגרף
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


מכשיר למדידה ולרישום של הסוגים השונים של הגלים, המשתחררים בעת רעידת אדמה, ושל עוצמתם.

עוצמת הגלים נמדדת לפי סולם ריכטר המתבסס על גובה התנודות הנמדדות בסיסמוגרף. המכשיר בנוי ממסגרת מתכת הצמודה לאדמה וממשקולת הנעה באופן חופשי באוויר. כאשר האדמה נעה זזה המסגרת יחד אתה. המשקולת נשארת במקומה והעיפרון המחובר אליה רושם את התזוזות על גליל הנייר המחובר למסגרת המתכת. כך מקבלים סיסמוגרמה - תרשים המתאר את התנודות של האדמה. סיסמולוגיה (סיסמו = רעש, מיוונית) - המדע החוקר את רעידות האדמה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: סיסמוגרף
שם  התקליטור: גיאותור : מסע למעמקי הזמן בארץ ישראל
מחברים: סביר, בילי ; הראל, יאיר
תאריך: 2001
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. ניהול מדעי ודידקטי: ד"ר רחל מינץ
2. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית