הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי



פרומון מין
מחברת: ד"ר נורית קינן


פרומון הוא חומר כימי המופרש מבעל-חיים אחד ומשפיע על התנהגותו של בעל-חיים אחר מאותו המין.

כאשר הפרומון גורם למשיכת בני-זוג, הוא נקרא "פרומון מין".



מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
ביבליוגרפיה:
כותר: פרומון מין
שם  התקליטור: השפה המופלאה של הטבע : מסע מרהיב במולטימדיה אל עולם החי והצומח
מחברת: קינן, נורית (ד"ר)
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. תחקיר וכתיבה: דפנה לב, בילי סביר.
2. התכנית פותחה בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב.בית הספר לחינוך.המרכז הטכנולוגי חינוכי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית