הסדרי נגישות
עמוד הבית > טכנולוגיה ומוצרים > אנרגיה
מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה


תקציר
במשק האנרגיה הישראלי לא נרשמו ב- 20 השנים האחרונות (1980–1999) התייעלות בשימוש באנרגיה וירידה בפליטות פחמן דו חמצני לנפש. מחקר חדש ממליץ להפיק לקחים מהישגי משק האנרגיה באיטליה, ולבחון את הצעדים שיושמו ואת אפשרויות יישומם בישראל.מחקר חדש ממליץ להפיק לקחים מהצלחת מדיניות האנרגיה האיטלקית
מחברת: ורדה מור


במשק האנרגיה הישראלי לא נרשמו ב- 20 השנים האחרונות (1980 – 1999) התייעלות בשימוש באנרגיה וירידה בפליטות פחמן דו חמצני (CO2) לנפש, קובע מחקר שנערך ביחידה לחקר ביצועים במנהל תכנון ומדיניות, שבמשרד התשתיות הלאומיות. עורכי המחקר, ד"ר דוד סולובייצ'יק ומירה גרינמן, ממליצים להפיק לקחים מהישגי משק האנרגיה באיטליה, ולבחון את הצעדים שיושמו ואת אפשרויות יישומם בישראל.

המחקר נערך על מנת לסייע בקביעת מדיניות להפחתת הפליטות, והמסקנות כלולות בדו"ח "האם ישראל התייעלה ב- 20 השנים האחרונות בשימוש באנרגיה ובהקטנת פליטות CO2? ממי עלינו ללמוד?" החוקרים בחנו את השינויים בפליטות פחמן דו חמצני, בעצימות האנרגיה ובמאפיינים נוספים, לעומת השינויים בתוצר המקומי הגולמי במדינות שונות.

בשלב הראשון נקבע מיקומה של ישראל בהשוואה לקבוצה של 29 מדינות בעלות מאפיינים דומים, החברות ב"ארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולפיתוח" (OECD). לאחר מכן נבדקו הקשרים בין המאפיינים ובשלב האחרון יושמו כללים מתקדמים של חקר ביצועים, על מנת לקבוע את מיקומה של ישראל ולבחור במדינת ייחוס.

מנתוני המחקר עולה שהמאפיינים האנרגטיים והסביבתיים של איטליה, שנבחרה כמדינת הייחוס, היו עדיפים כבר ב- 1988 על אלו של ישראל ב- 1999, וגם התמ"ג לנפש היה גבוה יותר. עצימות האנרגיה בישראל כמעט ולא השתנתה מאז 1980, בעוד שבאיטליה נרשמה באותה התקופה ירידה של כ- 15%.

הדו"ח ממליץ ללמוד מהפעילות שנעשתה בתחומי האנרגיה והקטנת הפליטות באיטליה, ולבחון את המדיניות שננקטה ואת אפשרויות החלתה בארץ.

ביבליוגרפיה:
כותר: מחקר חדש ממליץ להפיק לקחים מהצלחת מדיניות האנרגיה האיטלקית
מחברת: מור, ורדה
תאריך: אוגוסט 2002 , גליון 293
שם כתב העת: דפי מידע : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
עורכת הכתב עת: מור, ורדה
הוצאה לאור: מינא : המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה
הערות לפריט זה: 1. ורדה מור היא עורכת החומר
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית