הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פמיניזם > מעמד האשה בארצות שונותעמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה
נגה : כתב עת פמיניסטי


תקציר
מעצבי תוכנית "חומת מגן כלכלית" ניצלו את המלחמה כדי להציע שינויים שגזורים מהאידאולוגיה הניאו-ליברלית השולטת בממשלה, המייחסת חשיבות רבה לצמצום הגירעון ולצמצום הוצאות הממשלה, וחשיבות מזערית לתעסוקה מלאה ולשוויון ברמת השירותים החברתיים המוענקים לתושבי המדינה. מעמד האישה אינו מופיע כלל בסדר היום של הניאו-ליברלים.תוכנית "חומת מגן כלכלית" אינה טובה לנשים
מחברת: ברברה סבירסקי


הצעדים שהוצגו תחת הכותרת "חומת מגן כלכלית" מגינים על בעלי הון ומטילים את מימון הוצאות המלחמה ואת ההשלכות הכלכליות שלה, ואף יותר מכך, בעיקר על שכבות הביניים ועל השכבות החלשות של החברה הישראלית. מעצבי התוכנית ניצלו את המלחמה כדי להציע שינויים שהם מנסים לבצע זה זמן רב. שינויים אלה גזורים כולם מן האידיאולוגיה הניאו-ליברלית השולטת במסדרונות משרד האוצר ובהנהגה של שתי המפלגות הגדולות. אידיאולוגיה זו מייחסת חשיבות רבה לצמצום הגירעון ולצמצום הוצאות הממשלה, וחשיבות מזערית לתעסוקה מלאה ולשוויון ברמת השירותים החברתיים המוענקים לתושבי המדינה. למותר לציין, כי מעמד האישה אינו מופיע כלל בסדר היום של הניאו-ליברלים.

הפגיעה העיקרית של "חומת מגן כלכלית" היא בישראלים שקצבאות הביטוח הלאומי מהוות חלק משמעותי של הכנסותיהם. ייפגעו במיוחד הילדים (ממשפחות חרדיות ומהמגזר הערבי), ש"חומת מגן כלכלית" קוראת באופן רשמי להפלותם על רקע האמונה או הלאום של הוריהם; המובטלים, שתנאי זכאותם לדמי אבטלה הוחמרו, נוסף על ההחמרות החוזרות ונשנות בשנים האחרונות; ומקבלי הבטחת הכנסה, שביניהם רב משקלן - כ- 35% - של משפחות חד-הוריות.


 

קצבת ילדים


הנשים הן שמקבלות את כספי קצבת הילדים ישירות לחשבונות בנק על שמותיהן. במשפחות רבות, קצבת הילדים היא הכסף היחיד שבשליטת האישה. כל המחקרים שנעשו עד כה מראים, שהכספים הללו אכן משמשים לרווחת הילדים, לפי הכלל הידוע: גברים קונים לעצמם ונשים קונות לילדיהן. כיוון שכך, "חומת מגן כלכלית" תגרום להפחתת המזומנים שבידי הנשים ותקטין את ההוצאות בעבור רווחת הילדים.

"חומת מגן כלכלית" כוללת הצעה לקצץ בקצבת הילדים, מן הילד השלישי ואילך, של משפחות שבהן ההורים לא שירתו בצבא. אם תתקבל ההצעה, המפסידות העיקריות תהיינה הנשים הערביות והנשים החרדיות; באשר לחרדיות, יש להניח כי עתה כבעבר יימצא בשבילן פתרון. 

דמי אבטלה


"חומת מגן כלכלית" מציעה להאריך את התקופה, שאדם נדרש לעבוד לפני שיהיה זכאי לבקש דמי אבטלה, מ- 180 יום ל- 360 יום. כמו כן מוצע לקצץ בגובה דמי האבטלה שזכאים להם מי שמשתתפים בהכשרה מקצועית. לבסוף, יש לציין פגיעה ייחודית בצעירים ובצעירות ערביים, עקב העלאת גיל הזכאות לדמי אבטלה ל- 21 לגברים ול- 20 לנשים.

הקיצוץ בדמי האבטלה פוגע בנשים יותר מאשר בגברים, כיוון שהן סובלות מאבטלה יותר מגברים. באוקטובר 2001, מעט יותר מ- 50% ממקבלי דמי האבטלה היו נשים: 54,000 נשים לעומת 53,000 גברים, ובשעה שהנשים היו רק 46% מכוח העבודה האזרחי. גם ההשכלה אינה מחסנת עוד את האישה מפני אבטלה: בשנת 2000, למעלה משליש - 35.8% - מהנשים שקיבלו דמי אבטלה היו בעלות 13 שנות לימוד לפחות. 

הבטחת הכנסה


ציבור מקבלי/ות גמלת הבטחת הכנסה - כ- 144,000 נפש (דצמבר 2001) – נמצא מזה זמן על הכוונת של משרד האוצר. כשני שליש מציבור זה הן נשים: רווקות, נשואות (מחצית זוג) ואמהות חד-הוריות. כדאי לדעת, שכמחצית מהמשפחות החד-הוריות (שיש להן ילדים מתחת לגיל 18 ) נתמכות על-ידי קצבת הבטחת הכנסה או דמי אבטלה. כשליש מהן עובדות לפרנסתן, אך שכרן נמוך והן זקוקות להשלמה.

בדצמבר 2001, עמדה הקיצבה החודשית הממוצעת על כ- 2,000 ש"ח: 500, 1 ליחיד, 2,100 לאם חד הורית עם ילד אחד, 2,600 לאם חד-הורית עם שני ילדים או יותר, 2,100 לזוג ללא ילדים, 2,400 לזוג עם ילד ו- 2,700 לזוג עם שני ילדים או יותר. הקצבאות הוקפאו והן תישארנה מוקפאות גם בשנת 2003.

עד כה, מקבלי/ות הבטחת הכנסה היו זכאים/ות להטבות נלוות, כמו הנחה בארנונה, סיוע בשכר-דירה והנחה במעונות-יום. בפברואר 2002 ביטלה הכנסת (חוק ההסדרים לשנת 2002) את ההצמדה האוטומטית של הטבות נלוות למקבלי הבטחת הכנסה;

"חומת מגן כלכלית" הגדילה לעשות והיא גם דורשת מבחן תעסוקה לאמהות חד-הוריות המגישות בקשות חדשות לסיוע בשכר-דירה (מבחן תעסוקה = הוכחה שהן אינן מצליחות למצוא עבודה) וגם מורידה את גובה הסיוע, ממקסימום של כ- 1,200 ש"ח עד לתקרה של 600 ש"ח. 

העלאת המע"מ ב- 1%


העלאת המע"מ פוגעת באופן יחסי יותר בבעלי הכנסות נמוכות. כל הישראלים יידרשו לשלם תוספת אחידה על אותו המוצר, למרות שהכנסותיהם שונות זו מזו. כידוע, הכנסותיהן של נשים נמוכות מאלה של גברים.

קיצוץ רוחבי של 4% במשרדי הממשלה המשרדים בעלי התקציבים הגדולים ביותר (מלבד משרד הביטחון) הם המשרדים החברתיים, ועל כן הם יהיו הנפגעים העיקריים מקיצוץ זה. תקציבי משרדים אלה, ובעיקר תקציבי החינוך והבריאות, נשחקים מזה שנים. הדבר מתבטא הן בצמצום השירותים והעברת נטל המימון לקהל היעד והן בצמצום מספר העובדים, בעיקר הנשים המועסקות בשירותים הציבוריים. קרוב למחצית מהנשים העובדות מחוץ לבית מועסקות בשירותים הציבוריים; 21% מהן בשירותי חינוך ו- 16% מהן בשירותי בריאות ורווחה. קיצוץ במשרדים אלה פירושו קיצוץ בפרנסתן של נשים - אם על-ידי פיטורין ואם על-ידי העסקה באמצעות עמותות וחברות כוח-אדם במקום באמצעות תקן. לשם המחשה: כבר עתה התבשרנו, שמשרד החינוך יפטר 1,500 מורות ולא יעסיק מורות חדשות בשנת הלימודים הבאה. 

מיסוי רווחי הון


מתברר כי הפגיעה שהרבו לדבר בה לפני הגשת "חומת מגן כלכלית", הלוא היא מיסוי ההון, כלל אינה כלולה בצעדים שמשרד האוצר הביא לאישור הממשלה. התוכנית כוללת רק איזכור של הקמת ועדת רבינוביץ', ואילו שר האוצר התחייב רק "לנסות ליישם את המלצות הוועדה", כאשר יקבל אותן, כבר במושב הקיץ של הכנסת. בעלי ההון יוצאים מ"חומת מגן כלכלית" ללא פגע. אך רוב הנשים אינן נמנות עימם.


הערות:
המוסד לביטוח לאומי, 2002, רבעון סטטיסטי, כרך 4: אוקטובר-דצמבר 2001: 176.
אסתר טולידנו, המוסד לביטוח לאומי, 2001 מקבלי דמי אבטלה בשנת 2000: 29.
ברנדה מורגנשטין ומרים שמלצר, המוסד לביטוח לאומי, 2001, השינויים באפיוני מקבלי הבטחת הכנסה בעשור האחרון: הפוטנציאל לתעסוקה: 13.
המוסד לביטוח לאומי, 2002, רבעון סטטיסטי, כרך 4: אוקטובר-דצמבר 2001: 71.
שם: 75.

ביבליוגרפיה:
כותר: תוכנית "חומת מגן כלכלית" אינה טובה לנשים
מחברת: סבירסקי, ברברה
תאריך: קיץ 2002 , גליון 41
שם כתב העת: נגה : כתב עת פמיניסטי
הוצאה לאור: נגה
הערות: 1. שמו הקודם של כתב העת: נגה : מגזין של נשים.
הערות לפריט זה: 1. שמו הקודם של כתב העת - נגה: מגזין של נשים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית