עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחלים > שיקום נחלים ומקורות מיםעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > שמירת טבע וסביבה > תכנון אזורי עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחליםעמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > מקורות מים טבעיים > נחלים ומעיינות
אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה


תקציר
על הסיבות לקבלת התנגדותה של עמותת "אדם טבע ודין" לתוכנית "אחיסמך הגדולה" במסגרתה עתידות להיבנות כ-3600 יחידות דיור בלוד.נחל גזר ישוקם באפיקו הטבעי ותובטח הגישה החופשית אליו
מחבר: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה


הודעה לעתונות
13.8.2002


התקבלה התנגדותה של "אדם טבע ודין" לתוכנית "אחיסמך הגדולה" בלוד: נחל גזר ישוקם באפיקו הטבעי ותובטח הגישה החופשית אליו.

וועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה של מחוז מרכז, קיבלה את התנגדות עמותת "אדם טבע ודין" לתוכנית "אחיסמך הגדולה". התנגדותה של "אדם טבע ודין" לתוכנית במסגרתה עתידות להיבנות כ- 3600 יחידות דיור בלוד, הוכנה ע"י אדריכלית הנוף ומתכננת הערים יעל דורי ועל ידי עו"ד עמית ברכה ועסקה במספר היבטים של התוכנית המוצעת.

וועדת המשנה קיבלה את עמדותיה של "אדם טבע ודין" במספר תחומים והם:
1. הוועדה קיבלה את דרישת אט"ד וקבעה כי נחל גזר ישוקם ויפותח באפיקו הטבעי כפי שנקבע בהחלטה קודמת של הוועדה המחוזית ולא יועבר במובל מלאכותי כפי שנקבע בתוכנית המקורית.
2. הוועדה קיבלה את דרישת אט"ד שלא להוציא היתרי בנייה לפני הכנתה של תוכנית ניקוז השפכים מהנחל, זאת בניגוד לתוכנית המקורית שחייבה רק הכנת נספח ניקוז חלקי.
3. הוועדה קיבלה את עמדת אט"ד לפיה יש לפתח את הנחל כשטח ציבורי פתוח ולהוסיף מסלולים ושבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים שייקשרו בין השכונה לנחל. כמו כן החליטה הוועדה כי מוסדות הציבור הסמוכים לנחל יפותחו כך שתובטח גישה חופשית של התושבים לנחל, זאת בניגוד לקבוע בתוכנית המקורית.
4. הוועדה החליטה להגביל את מתן ההיתרים לשימושים חורגים בשטחים ציבוריים פתוחים וקיבלה את עמדת אט"ד לפיה יש לבטל את ההיתרים להקמת תחנת טרנספורמציה ומחסנים על שטחים המוגדרים כשטחים ציבוריים פתוחים.
5. בניגוד לקבוע בתוכנית המקורית החליטה הוועדה שפיתוח הנחל ושיקומו יערכו במקביל לבניית השכונה ולא יידחו עד לאחר אכלוסה.

מגישי ההתנגדות, אדריכלית הנוף ומתכננת הערים, יעל דורי ועו"ד עמית ברכה, אמרו בעקבות החלטת וועדת המשנה כי: "בניגוד לעבר קיבלה הפעם הוועדה החלטה מושכלת באשר לבנייה בעיר לוד שסבלה מאין ספור חוליים לאורך השנים". דורי וברכה הוסיפו כי: "בכך שנענתה למרבית השגותיה של "אדם טבע ודין", הציבה הוועדה רף מקצועי ותכנוני גבוה, שיחייב את מבצעת הפרוייקט, חברת לור"ם בסטנדרטים תכנוניים גבוהים ולא יאפשר לה לחזור על המחדלים שנעשו בשכונת "גני יער" הסמוכה".

ביבליוגרפיה:
כותר: נחל גזר ישוקם באפיקו הטבעי ותובטח הגישה החופשית אליו
מחבר: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
שם  הפרוספקט: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה - נייר עמדה
מחבר: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
הוצאה לאור: אדם טבע ודין : אגודה ישראלית להגנת הסביבה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית