עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > ציונותעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב


תקציר
ציון אירועים חשובים בציונות בשנים 1932-1942.מאה שנות ציונות - ציר הזמן : 1932-1942
מחבר: הסוכנות היהודית


1933-1939: העלייה החמישית: בעיקר מגרמניה וממדינות שבשליטת גרמניה.

1934: תחילת "העלייה הבלתי לגאלית" של פליטים יהודים מאירופה שלא יכלו לעלות באופן לגאלי במסגרת המכסות שקבעו הבריטים.

1935: שנת שיא בעלייה.

1936: המרד הערבי.

1937:
- יולי - ועדת פיל (1936) ממליצה על חלוקת ארץ ישראל בין הערבים והיהודים. ממשלת בריטניה מקבלת המלצה זו ברמה העקרונית.

בתקופה שעד 1939 מוקמים 51 ישובי חומה ומגדל, כל אחד מהם בן-לילה.

1937-1938:
- דיכוי המרד הערבי.
- ועדת החקירה של וודהד.

1939:
- מאי - הספר הלבן השלישי (של מקדונלד) דוחה את תכנית החלוקה ומציג את חזון הקמתן של שתי מדינות עצמאיות - אחת יהודית ואחת ערבית.
- ספטמבר - מלחמת העולם השנייה. "נילחם בגרמנים כאילו אין ספר לבן, ונילחם בספר הלבן כאילו אין מלחמה" - דברי דוד בן גוריון.
- ביוזמת אברהם שטרן : הקמת מחתרת לח"י - לוחמי חירות ישראל, לאחר קרע נוסף בזרם המרכזי של בן גוריון.

1941: הקמת הפלמ"ח.מאה שנות ציונות - ציר הזמן:
1882-1892
1892-1902
1897
1902-1912
1912-1922
1922-1932
1932-1942
1942-1952
1952-1962
1962-1972
1972-1982
1982-1992
1992-

ביבליוגרפיה:
כותר: מאה שנות ציונות - ציר הזמן : 1932-1942
מחבר: הסוכנות היהודית
שם  האתר: הסוכנות היהודית לארץ ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני
בעלי זכויות : הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב
הוצאה לאור: הסוכנות היהודית לארץ-ישראל. המחלקה לחינוך יהודי ציוני. המרכז לתכנים ותקשוב
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית