הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > אישיםעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > פרשנות המקרא > פרשנות ימי הבנייםעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > יהודים בתפוצות > יהדות אשכנז
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
המידע בדף זה עוסק ברש"י, שחי ופעל בצרפת במאה ה-11, והיה מגדולי הפרשנים של המקרא והתלמוד, היה בלשן ושלט במספר שפות.רש"י (1040-1105)
מחברת: מתיה קם


תולדות חיים


רש"י - רבי שלמה יצחקי – מגדולי הפרשנים של המקרא והתלמוד (1105-1040).
נולד בעיר טרואה שבאזור שמפניה בצרפת, ובה פעל רוב ימיו. את השכלתו בתחומי היהדות רכש בישיבות גרמניה, שבהן שהה כ-10 שנים.
כמו יהודים אחרים באזור שמפניה גם רש"י התפרנס כנראה מגידול כרמים ליין. נוסף על גדולתו והיקף ידיעותיו בתחומי היהדות היה רש"י "איש העולם הגדול": הוא שלט בכמה שפות – צרפתית, גרמנית, עברית וארמית, והיה לו ידע רב בתחומי החקלאות, המסחר ומלאכות שונות. רש"י קשר קשרים גם עם קהילות היהודים בצרפת ובגרמניה וגם עם הסביבה הנוצרית – עם שליטים, סוחרים ואנשי דת נוצרים.

רש"י הקים בטרואה ישיבה שונה מן הישיבות שבגרמניה: בישיבה של רש"י עסקו לא רק בלימוד התלמוד אלא גם בלימוד המקרא ובפרשנותו. רש"י עודד את תלמידיו לחשיבה עצמאית ולביקורת, והדגיש את חיפוש האמת. הוא היה מוכן לקבל ביקורת ואף להודות בשגיאות, וכך מוצאים בדבריו של רש"י ביטויים כמו: "וטועה הייתי", "ושגיתי", "איני יודע מה פירושו" או "לא ידעתי".

רש"י - פרשן ובלשן


באסכולה (=בשיטה) הצרפתית של פרשנות המקרא היה רש"י הפרשן העיקרי. הוא היה דמות מרכזית בתרבות יהודי אשכנז (=גרמניה וצרפת), והשפעתו ניכרת מעבר לזמנו ולמקומו, כפי שמעיד ההיסטוריון חיים הלל בן ששון: "רש"י השפיע לדורות בכל תפוצות ישראל".
גם פרשנים ומלומדים נוצרים השתמשו בפירושיו של רש"י למקרא, לדוגמה: ניקולאוס שחי במאה 13-14 בלירה שבצרפת והיה מגדולי הפרשנים הנוצרים של המקרא.

בפרשנותו למקרא השתמש רש"י פעמים רבות במדרשים שחיברו חז"ל בארץ ישראל מאות שנים לפניו. רש"י שילב בפרשנותו את המדרשים בדרכים שונות: לפעמים בציטוט מדויק, לפעמים בשינויים - בהרחבות או בהשמטות, ולפעמים בצירוף של כמה מדרשים לפירוש אחד.
פירוש רש"י לתורה היה הספר הראשון שנדפס בעברית בשנת 1475 - שלוש מאות ושבעים שנה לאחר מותו של רש"י. את הספר הדפיסו באותיות מיוחדות שנקראות "כתב רש"י" - למרות שרש"י עצמו לא הכיר כתב זה…

רש"י היה בעל ידע רב בלשון, והוא חידש יותר מ-1,300 מילים בעברית; חלקן מילים חדשות לגמרי, וחלקן מילים קיימות שרש"י נתן להן משמעות חדשה, למשל: צימאון = צמא, כפוף = נכנע, ניקוד (בתחום הדקדוק).
בפירושיו של רש"י למקרא ולתלמוד נזכרים יותר מ-2,000 שמות של כלים, מכשירים, צמחים ובעלי חיים בצרפתית עתיקה, לדוגמה: גרינוליירא (צפרדע), ורדורא (עלה ירוק), פומילש (תפוחים).

ביבליוגרפיה:
כותר: רש"י (1040-1105)
שם  הספר: ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו
מחברת: קם, מתיה
תאריך: תשנ"ו 1996
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אביגדור שנאן.
3. הכנת מפות: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית