הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגישקע ברומטרי
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


מערכת לחץ אטמוספרית עם אזור של לחץ נמוך במקום מסוים, וסביבו לחץ גבוה יותר.

שקעים אטמוספריים משתרעים בדרך כלל על פני מאות קילומטרים. הם נוצרים עקב הפרשי טמפרטורה והשפעות של הרים ומקווי מים גדולים. בשל שאיפת הטבע לאיזון לחצים, הרוחות נושבות לעבר מרכז השקע מכל הכיוונים. תבנית זרימה זו יוצרת התכנסות ועליית אוויר במרכז השקע, שאליהן מתלווה יצירת עננים ומשקעים.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: שקע ברומטרי
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית