הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגינוטריינטים
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


הנוטריינטים הם חומרי מזון המומסים בים.

יש בהם תרכובות אנאורגניות של חנקן, פוספט, צורן ועוד. המקור העיקרי של הנוטריינטים הוא ביבשה, והם מגיעים אל הים עם הנהרות הזורמים. הנוטריינטים חיוניים לתהליכי החיים, והם נצרכים בכמות רבה בפני הים על ידי היצרנים הראשוניים (האצות והצמחים). חיידקים המפרקים חומרים אורגניים גורמים לנוטריינטים להשתחרר ולשקוע אל הקרקעית. בשל כך עשירים מי העומק בתכולת הנוטריינטים.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: נוטריינטים
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית