הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיממוצע רב-שנתי
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


ביטוי מספרי לגודל מטאורולוגי במקום מסוים, כמו למשל טמפרטורה או כמות גשם, אשר חושב על סמך מעקב של שנים רבות.

הערך מתקבל על ידי סיכום הערכים בכל השנים וחלוקה למספר השנים. הממוצע הרב-שנתי מאפשר לקבוע אם השנה חמה או קרה ביחס לשנים אחרות, והאם היא שחונה או גשומה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: ממוצע רב-שנתי
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית