הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגיאקוויפר
מחברים: יואב יאיר; ד"ר רמי קליין


האקוויפר הוא שכבת סלע המכילה מים והוא נוצר עקב היקוות של מי תהום על שכבות סלע אטומות, שאינן מאפשרות חלחול מים דרכן.

ניתן לדמות את האקוויפר למעין "ספוג" הרווי במים. בישראל מצויים שלושה אקוויפרים עיקריים: אקוויפר החוף, אקוויפר ההר ואקוויפר החרמון. מי האקוויפרים נשאבים ומנוצלים לצורכי האדם.מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: אקוויפר
שם  התקליטור: רוח ים : מאגר מידע מתוקשב להכרת מערכות האטמוספירה וההידרוספירה
מחברים: יאיר, יואב ; קליין, רמי (ד"ר)
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
הערות: 1. התכנית פותחה בשיתוף אוניברסיטת תל-אביב. בית הספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי - מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית