הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > מטאורולוגיה [אקלים ומזג האוויר] > השפעות האדם > אפקט החממהעמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > התחממות כדור הארץ
ישראל. המשרד לאיכות הסביבה


תקציר
על התחממות כדור הארץ ואפקט החממה - על גזי החממה, על אמנת האקלים ופרוטוקול קיוטו ומעורבותה של ישראל בהם, ועל פעילות המשרד לאיכות הסביבה בנושא אפקט החממה.התחממות כדור הארץ ואפקט החממה
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה


גזי החממה - מהם: גזים הקולטים את הקרינה האינפרא אדומה הנפלטת מפני כדור הארץ, ומונעים מאנרגיית השמש, הנקלטת על פני כדור הארץ, לברוח חזרה לחלל. גזי החממה כולאים חום בסמוך לפני כדור הארץ וגורמים לעליית הטמפרטורה העולמית.
שרפת דלקים פוסיליים (כגון: פחם, גז טבעי, נפט ובנזין) מספקת אנרגיה למפעלי תעשייה ולמתקנים שונים ומניעה את כלי הרכב. שרפת דלקים אלו, יחד עם פעילויות אינטנסיביות אחרות מעשי ידי אדם, משחררת לאטמוספירה כמויות רבות ובהיקפים הולכים וגדלים של גזי חממה:
- פחמן דו-חמצני (CO2) מניצול אנרגיה, תחבורה, תהליכים תעשייתיימ וכריתת יערות;
- מתאן (CH4) מתהליכי פרוק פסולת, וניצול ושינוע אנרגיה;
- חנקן תת-חמצני (N2O) מדישון קרקעות ומתהליכי שרפה;
- כלורופלורופחמימנים (CFC's) והידרופלורופחמימנים (HFC's) מפעילויות תעשייתיות, קירור ותרסיסים.

התחממות כדור הארץ - טמפרטורת כדור הארץ עלתה באופן ממוצע ב- 0.3-0.6 מעלות צלסיוס מאז 1860 וצפויה לעלות ב- 1-3.5 מעלות צלסיוס עד שנת 2100. התחממות זו, שמקורה בפליטות גזי החממה בעיקבות פעילות אנושית, כבר גורמת לאירועי מזג אוויר קיצוניים כגון "אל ניניו", בצורות באסיה, שיטפונות בדרום אפריקה, ועוד.
באזורנו אנו חשים בשינויים המתבטאים בעליית מפלס פני הים ובהמלחת האקוויפר, בירידה במספר ימי הגשם תוך גידול בעצמת אירועי הגשם, ובהתפשטות קו המדבר צפונה כיום איו ויכוח בין מדענים האם כדור הארץ מתחמם, אלא באיזו מידה ובאיזה קצב.

אמנת האקלים ופרוטוקול קיטו – ישראל חברה באמנת המסגרת של האומות המאוחדות משנת 1996 בנושא שינוי האקלים, וחתומה על פרוטוקול קיוטו מדצמבר 1998. ישראל מסווגת באמנת האקלים כמדינה מתפתחת, ואף על פי כן השוואת פליטות פחמן דו-חמצני (CO2) בין ישראל ובין מדינות אחרות, מראה כי ישראל נמצאת ברמה אחת עם המדינות המפותחות. המשרד לאיכות הסביבה רואה יתרונות רבים, הן מהבחינה הסביבתית והן מהבחינה הכלכלית, בהצטרפותה של ישראל באופן וולונטרי, כבר היום, למדינות המפותחות, ובנקיטת אמצעים להפחתת פליטות גזי חממה בישראל, דבר שיקל עליה לעמוד בדרישות העתידיות.פעילות המשרד
- איסוף ועדכון נתונים של פליטות וקליטות גזי חממה.
- בחינת אמצעים וטכנולוגיות חדישות להפחתת פליטות גזי החממה.
- גיבוש מדיניות לאומית ישראלית ותוכנית פעולה לנקיטת צעדים להפחתת פליטות גזי החממה.
- השתתפות בביצוע מחקרים כגץ בחינת המשמעות הכלכלית של נקיטת צעדים להפחתת גזי החממה, השפעות החימום הגלובלי על ישראל.

ביבליוגרפיה:
כותר: התחממות כדור הארץ ואפקט החממה
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה
שם  הפרוספקט: ישראל. המשרד לאיכות הסביבה
מחבר: המשרד לאיכות הסביבה
הוצאה לאור: ישראל. המשרד לאיכות הסביבה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית