הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםיוסף קרא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שם: רבי יוסף קָרָא. יש המכנים אותו בקיצור: רי"ק. או: מהר"י קרא (מורנו הרב יוסף קרא).

חי בין השנים: 1060 – 1130 (מאה 11-12).

מקום: חי רוב חייו בעיר טרויש (טרואה) – עירו של רש"י, ותקופה מסויימת חי בוורמייזה שבגרמניה, כמו רש"י.

סיפור חייו: ר' יוסף קרא היה פרשן מקרא, ומכאן כינויו – קָרָא, כלומר, הקורא. הוא היה מבני ביתו ותלמידו של רש"י. נכדו של רש"י, ר' שמואל בן מאיר, המכונה הרשב"ם, קורא לו "חברנו".

על פירושו: קרא פירש בדרך הפשט, והביא מן הדרש רק במקרים של קושי מיוחד בטקסט. הוא הסתמך גם על התרגום, ואף תירגם לצרפתית מילים קשות.

גישתו מאד ביקורתית וראציונאליסטית, ואין הוא נוטה לקבל הנחות מנוגדות לדרכי הטבע ולחוקיו.

ר' יוסף קרא משתמש רבות בפירושיו של רש"י, מצטט אותו, ואף חולק עליו. גם רש"י מצידו אימץ כמה מפירושיו.

פרשן המקרא ר' מנחם בן חלבו היה דודו של יוסף קרא, וקרא מצטט אותו בפירושיו.

פירושיו של ר' יוסף קרא הם מקוריים ועצמאיים, ולעיתים הוא מציע פירוש חדשני, "מדרש יוצר" משלו.

פירושו לתורה הגיע אלינו דרך מובאות. מפירושו המקורי לנביאים ראשונים נותר רק כתב-יד אחד, ואף הוא נעלם בתקופת מלחמת העולם השניה, ועדיין לא נמצא. כתב יד אבוד זה, המכונה "בר", פורסם על ידי החוקר עפנשטיין, בשנת 1906.

ר' יוסף קרא נחשב לאחד מהפרשנים החשובים ביותר ל"נביאים".

עיסוקים נוספים: ר' יוסף קרא השתתף בויכוחי-דת עם הנוצרים.

מלבד פרשנות המקרא פירש בדרך ספרותית את כל הפיוטים שהיו בשימוש בבתי הכנסת בזמנו, ופירושיו השפיעו על כל פרשני הפיוט שבאו אחריו.

קרא גם הוסיף הוספות לפירוש רש"י על בראשית רבה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: יוסף קרא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית