הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתפילין
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


התפילין הם קופסאות קטנות העשויות מעור נוקשה ומושחר, ובתוכן פרשיות מן התורה.

בעזרתם מקיימים את המצווה: "וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך" (דברים ו' 8).

ארבע הפרשיות שבתוך תאי-התפילין הן : "קדש לי" (שמות י"ג 1-10); "והיה כי יביאך" (שם 11-16); "שמע" (דברים ו' 4-9); "והיה אם שמוע" (דברים י"א 13-21).

יש תפילין של ראש ותפילין של יד. של ראש נקשרים ברצועות עור לקידמת המצח, ושל יד נקשרים לזרוע שמאל, מול הלב.

תפילין מניחים גברים, בתפילת שחרית של ימי חול. בימי קדם היו לובשים אותם כל שעות היום.

למצוות הנחת תפילין יש משמעות חינוכית, לאות ולזכרון שה' הוציא את ישראל ממצרים, ולשמירה של תורת ה'. התפילין מבטא קיום מוחשי של המצוות.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תפילין
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית