הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתל
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גבעה מלאכותית, מעשה ידי אדם, שנוצרה משרידי ערים עתיקות, אשר נבנו זו על הריסותיה של זו.

על התל נבנו ערים חדשות, או שהוא נשאר בחורבנו (תל עולם, תל שממה, תל חורבות). על עיר היושבת בביטחה, נאמר: "עיר על תילה" (ירמיהו ל' 18), והכוונה לירושלים שחרבה – ותשוב ותיבנה. חפירות ארכיאולוגיות חושפות את השכבות והרבדים שנבנו זה על גבי זה. בתילים חשובים כגון חצור, מגידו, בית-שאן ועוד, נחשפו כעשרים שכבות יישוב. התל משמש מקור מרכזי ללימוד תולדות התרבות החומרית של האתר ותושביו, ובסיס לשיחזור תולדות היישוב בארץ לתקופותיו.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תל
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית