הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעמון
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


השם עמון מציין עם וארץ בעבר הירדן המזרחי. בדרך כלל בצירוף "בני עמון".

גבולות ארץ עמון: נחל היבוק והגלעד והבשן בצפון, נחל חשבון ומואב בדרום, הירדן במערב, והמדבר במזרח. בין היבוק לחשבון נתגלו שרידים של כ- 150 ישובים עתיקים. רבת עמון הייתה עיר המלוכה, והיא ישבה ליד מקורות היבוק, על "דרך המלך" – שהייתה ציר מרכזי בדרכי הסחר הבינלאומי.

העמונים קרובים במוצאם לבני ישראל. ממלכת עמון הוקמה יחד עם ממלכות אדום ומואב במאה ה- 13 לפני הספירה.

יחסי ממלכת עמון ועם ישראל היו רוויי מתח ומלחמות, מאז ימי הכניסה לארץ כנען, תקופת השופטים וכיבושי דוד. אך על אף הצלחותיהם וכיבושיהם – העמונים לא הצליחו לגרש את האוכלוסייה הישראלית שישבה בעבר הירדן המזרחי (שבטי גד, ראובן וחצי המנשה). מימי דוד נשתעבדה עמון לישראל. מדי פעם מרדו העמונים, ושוב השתעבדו למלכי יהודה וישראל.

בימי תגלת פלאסר השלישי, 734-732 לפני הספירה, נכנעו מדינות ארץ ישראל, כולל עמון, לאשור, והעלו לאשורים מס קבוע, מנחה, עבודות מס ועזרה צבאית.

במאה ה- 7 לפני הספירה עבר האזור כולו לידי השלטון הבבלי, ואחר כך הפכו המדינות השונות לפחוות פרסיות. בגלל חולשת השלטון המרכזי, פלשו לאזורים אלה שבטים ערביים שהחריבו את היישוב שבעבר הירדן המזרחי במאה ה- 6 לפני הספירה.

המקרא מגלה עוינות לעמונים ולמואבים, ואוסר באיסור מוחלט נישואין עם עמוני ומואבי. העוינות נובעת בעיקר מסכסוכי גבולות ושטחי מריבה. שאיפות נקם ורצון לראות בחורבנם של העמונים עולים בסיפורי המקרא ובנבואה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עמון
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית