הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםספרא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מדרש הילכתי על ספר ויקרא, המכונה בבבל בשם "הספר" ("ספרא"), או "ספרא דבי רב" (הספר של בית [המדרש] של רב). מקורות ארץ-ישראליים כינו אותו בשם "תורת כוהנים". מחברו אינו ידוע. יש סבורים שזהו רב, האמורא הבבלי.

ה"ספרא" מצוטט תכופות בתלמוד ירושלמי ובתלמוד בבלי.

שיטות המדרש הן כשל רבי עקיבא.

המדרש מחולק לפרשיות, שכל אחת דנה בנושא מסוים, וכל פרשה מחולקת לפרקים. בדרך כלל, פותח כל פרק במילה הראשונה של הפסוק המקראי שאותו מפרשים.

זמן עריכתו הסופית אינו ידוע.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ספרא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית