הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמואב
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


כינוי לעם המואבי ולארץ מואב. מואב השתרעה ברמה ההררית שממזרח לירדן ולים המלח, בין עמון בצפון ואדום בדרום.

ממלכת מואב קמה לפני הקמת המלוכה בישראל, ובין שני העמים היו מלחמות רבות. המקרא מעיד על סיכסוכים ומאבקים לאחר יציאת מצרים, על מלחמות ועל כיבוש מואב על ידי מלכי ישראל השונים. התעודה המואבית החשובה ביותר שנמצאה בדיבון שבמואב היא "מצבת מישע", והיא מעידה על שיעבוד מואב לעומרי ולאחאב מלכי ישראל. "מצבת מישע" היא תעודה בת הזמן של ההתרחשויות המתוארות בה – אמצע המאה ה- 9 לפני הספירה.

המואבים נחשבו קרובים לישראל מבחינת מוצא, אך יחס המקרא למואבים הוא עויין, עד כדי האיסור להביא עמוני ומואבי בקהל ה' עד דור עשירי, עד עולם. איסור זה משתקף במאבקו של נחמיה בנישואי התערובת בזמן שיבת ציון.

מגילת רות משקפת דווקא מצב הפוך, של קשרי-נישואים בין נכבדי יהודה למואבים.

בספרי הנביאים ישנן נבואות על מואב בין הנבואות על הגויים: עמוס, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, צפניה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מואב
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית