הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמדרש זוטא
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


"מדרש שיר השירים זוטא" - מדרש אגדה על שיר השירים. "זוטא" פירושו 'הקטן', לעומת מדרש שיר השירים רבה, הגדול.

שני המדרשים מכילים מדרשים על שיר השירים לפי סדר הפרקים והפסוקים. בהתאם לכללי הפרשנות שקבעו התנאים, נדרש הרעיון המרכזי על דרך האלגוריה, כמייצג דו-שיח בין אלוהים, האוהב, לבין כנסת ישראל, האהובה.

לשון המדרש היא עברית משנאית בתוספת ארמית גלילית, ומילים ביוונית.

עריכתו מתוארכת למאה השישית.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מדרש זוטא
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית