הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםראליה מקראית: מאכלים ומשקאות
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


מזונם של הישראלים בתקופת המקרא היה מן הצומח ומן החי – מזונם של עובדי אדמה ומגדלי עדרים. מרכיב מרכזי בתזונה היה הדגן (חיטה ושעורה), ממנו עיבדו לחם; מעט ירקות; עצי פרי – גפן (ענבים וצימוקים), תאנה (גרוגרות, דבלים ודבש), רימון, תמר (דבש, תמד) וזית (שמן); ולעיתים, בעיקר במועדים חגיגיים – בשר, מהצאן והבקר.

הסיכום התמציתי של הגידולים הצימחיים הטיפוסיים לארץ ישראל הוא: דגן תירוש ויצהר.

לשתיה שימשו בעיקר מים, והמשקה המובחר הוא היין, ולעיתים החלב.

הצירוף השכיח כביטוי לאכילה בסתם הוא לחם ומים, לחם ויין.

הצירוף המשבח את סגולותיה של ארץ-ישראל הוא "ארץ זבת חלב ודבש" (שמות ג' 8) – ארץ שתנובת פירותיה ועדריה רבה. לעומת זאת, כאשר הנביא ישעיהו מנבא תקופה של חורבן חקלאי הוא מתאר את השתלטות העדרים ודבורי הפרא על החקלאות ההרוסה, השתלטות המדבר על הארץ המיושבת: "והיה מרוב עשות חלב – יאכל חמאה, כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר מקרב הארץ" (ישעיהו ז' 22).

איסורי מאכל:

1. בתחום הצומח – האיסור לאכול פריו של עץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו (שנות עורלה – ויקרא י"ט 23), ובשנה הרביעית בה מוקדש הפרי לאלהים ("פירות נטע רבעי" הם קודש הילולים לה' – ויקרא י"ט 24, ונהוג היה לאוכלם בירושלים). הפרי מותר באכילה חופשית רק מהשנה החמישית. התהליך נקרא "חילול הכרם", לשון חולין.

2. איסור אכילת זרעים ופירות בשנה השביעית שהיא "שנת שמיטה" – שבת לארץ, וכן ב"שנת יובל" – השנה החמישים, לאחר שבע פעמים שמיטה.

3. בתחום בעלי-החיים – האיסור הוא לפי ההבחנה בין בעלי חיים טהורים לטמאים. בין הטהורים המותרים באכילה: מעלי גירה ומפריסי פרסה – בקר, צאן, וכמה חיות צייד (דברים י"ד 4-5); דגים בעלי סנפיר וקשקשת; מספר בעלי-כנף ומספר חגבים, כגון ארבה.

4. איסור אכילת הבשר "על/עם הדם". מאחר ש"הדם הוא הנפש" יש לשופכו על האדמה, כמו מים. מקור המנהג באיסור שחיטת-חולין של בקר. האיסור בוטל בספר דברים (י"ב 15). מנהגי ההכשרה וההמלחה של הבשר נובעים מאיסור זה, שכן המלח סופח את הדם מן הבשר.

5. איסור אכילת חֵלֶב הבהמה – השומן, אותו יש להקטיר לאלהים (ויקרא ג' 16-17).

6. איסור על "אכילת גדי בחלב אמו" (שמות כ"ג 19).

מנהגי הכשרות וההפרדה בין בשר לחלב מקובלים בקרב יהודים שומרי מצוות.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ראליה מקראית: מאכלים ומשקאות
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית