הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםראליה מקראית: כלי נגינה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


כלי נגינה רבים נזכרים במקרא, ואליהם מתווספים ממצאים ארכיאולוגיים, והשוואות לממצאים מהארצות והתרבויות השכנות.

בכל העמים קושרים את המצאת המוסיקה וכלי הנגינה למיתוסים על האלים או הגיבורים הממציאים. במקרא נחשב יובל בן למך לממציא כלי הנגינה: "יובל – אבי כל תופס כנור ועוגב" (בראשית ד' 21).

המוסיקה שימשה בחיי הקודש ובחיי החול, בצבא ובשמחות העממיות, במשתאות, בחצרות מלכים, בתהלוכות ניצחון, בהכתרות מלכים ואף בנבואה הקדומה ובטקסי אבלות.

היו כלי נגינה חלולים עם נקבים, כגון חליל ומשרוקית; כלי הקשה – כגון תוף, מצילתיים וכד'; כלי פריטה, כגון נבל וכינור; כלי תקיעה, כגון חצוצרה ושופר, ואחרים.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ראליה מקראית: כלי נגינה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית