הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםראליה מקראית: כלי מלאכה, כלי עבודה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


כלי מלאכה רבים נזכרים במקרא בסיפורים, או בשירה ובנבואה כדימויים ומטאפורות.

כלי העבודה של עובד האדמה הם: מחרשה, את, קרדום, שלוש הקלשון, דרבן, מגל, חרמש, מזמרה, מורג, נפה, כברה, רחת, מלמד, מעדר, מזרה, גרזן. חלקם ממתכת, חלקם מאבן וחלקם מעץ. הם נועדו לחפירה, שידוד, סיקול, כריתה, גיזום, קיצוץ, הקצעה, קציר, דיש וכד'. (רשימה רחבה – בשמואל א', י"ג 20-21).

כלי עבודה של חרשים וצורפים, במיוחד לעיצוב פסלים, הם: מעצד, מקבת, שרד, מקצוע, מחוגה, מסמר, פטיש. אלה נועדו לחרשות מתכת ועץ, לחיתוך, הכאה, ריקוע, ליטוש, עיצוב. (רשימה רחבה בישעיהו מ"ד 12-13, ירמיהו י' 3-4).

כלים לכריתת עצים, לחציבה בסלע ולסיתות: גרזן, משור, מגירה, חרוצי הברזל, מגזרות הברזל.

כלי הריסה: כשיל, כילפות, כלי משחת (מקוש), כלי מפץ.

כלי רציעה לעור או לסנדלרות: מרצע.

כלי הבנאי והמודד: קו, קנה, אמה, עשויים מחבלים, קנים או עץ.

אנך – ממתכת. המלבן – עשוי מעץ, כתבנית ללבנים.

כלים כלליים: שכין (או: סכין), מאכלת (לשחיטה וניתוח איברים), תער (לגילוח, לחיתוך).

כלים רבים ששמם לא נזכר במקרא, או לא זוהו בוודאות, נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות: סכינים, מפסלות ברזל, כפות, איזמלים. לאלה להבים וחודי ברזל שונים, ברוחב שונה, עם קתות וידיות עץ.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ראליה מקראית: כלי מלאכה, כלי עבודה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית