הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהצומח במקרא : יער
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


יער הוא חורש שעציו מרובים.

מילים נרדפות ליער הן חורש, חורשה, שרון.

איזורים מיוערים בארץ ישראל נקראו על-שם האיזור: "יער הנגב", "יער אפרים".

לעיתים מתייחסת המילה יער למשמעות ההפוכה: לאיזור טרשי שעציו נכרתו (ישעיה כ"ט 17 – "והכרמל ליער ייחשב"; הושע ב' 14 – "והשימותי גפנה ותאנתה… ושמתים ליער, ואכלתם חית השדה").

יערות ארץ ישראל וסוריה היו מקור העצים העיקרי לבניה ולתעשית הרהיטים והספינות במצרים ובמסופוטמיה, ולכן שימשו יעד למסעות, למסחר, למיסים ולמלחמות בעולם הקדום.

העצים החסונים והידועים במיוחד הם העצים המחטיים – הברושים, האורנים והארזים, וכן האלונים. עצי יער אחרים הם החרוב, האלה ועוד.

בירוא היערות העבותים של סוריה וארץ-ישראל לשם שימוש בעציהם לבניה וחרושת ולתעשיית הפחם, השמדת הצמחים הרכים על ידי הצאן והכבשים, וכן הכשרת הקרקע לעיבוד חקלאי הכחידו כמעט לחלוטין את היערות ואת חיות היער ששכנו בהם, כגון: אריות, דובים, חזירים ועוד.

יחס העם לעץ וליער ניכר לא רק בשימוש החומרי בהם אלא גם בהווי התרבותי, וברגש הכבוד שרחש להם העם, ומצא ביטוי בשפע המשלים והמליצות במקרא הלקוחים מחיי העץ והיער.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: הצומח במקרא : יער
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית